Send billeder, videoer, filer eller giffer

  1. Åbn appen Beskeder Android Beskeder.
  2. Åbn eller start en samtale.
  3. Tryk på Vedhæft Tilføj.
  4. Vælg, om du vil sende billeder, videoer, filer, mærkater eller giffer. Du kan også bruge kameraet til at tage et billede eller lave en optagelse.
  5. Find den pågældende fil på listen, og tryk på den for at sende. Du kan rulle op eller ned.
  6. Tryk på Send Send.

Bemærk! Hvis du tager billeder eller laver optagelser i Android Beskeder, gemmes de ikke på din enhed.

Læs mere her >>  http://bit.ly/2FSFjlh

 

𝕄𝕒𝕚𝕝𝕗𝕠𝕣𝕞𝕦𝕝𝕒𝕣